Dla Ducha

 

Ikona – (z gr. eikon, „obraz”, „wizerunek”, „portret”) nie jest tylko obrazem.
• Posiada całe bogactwo duchowe i przedstawia obraz zbawionego kosmosu.
• Ikona jest swego rodzaju oknem prowadzącym ku światu duchowemu.
• Ikona jest do modlitwy, jest dowodem obecności (uobecnieniem Chrystusa i Bogarodzicy i Świętych razem z nami), prowadzi do kontemplacji Boga.
Ikona to cenny i unikalny prezent dla każdego. Jest nośnikiem łaski Bożej, wnosi do naszego domu ciepło i błogosławieństwo Boże.

Ikony pisane
Shopping Cart